กาแฟลุงไข่ เกษตรอินทรีย์ By ขวัญใจพี่หลวง ขนาด 80 กรัม

รีวิว : 4.8/5.0

การเข้าชม : 408 ครั้ง

สินค้าคงเหลือ : 90 ชิ้น

350.00 บาท


จำนวน

รายละเอียดสินค้า " กาแฟลุงไข่ เกษตรอินทรีย์ By ขวัญใจพี่หลวง "

กาแฟลุงไข่ เป็นกาแฟโรบัสตาสายพันธุ์ดั้งเดิมของจังหวัดชุมพร เลือกเก็บผลกาแฟที่สุกแดงฉ่ำเท่านั้น และจะเก็บในช่วงเวลาเช้า มาผ่านกระบวนการลอยน้ำและล้างทำความสะอาด โดยนำเอาเครื่องซักผ้ามาใช้ในการปั่นล้างผลกาแฟโรบัสตา โดยล้างน้ำสะอาด จำนวน 3 ครั้ง และนำผลกาแฟที่ผ่านการล้างมาสลัดน้ำให้แห้ง และเข้าสู่กระบวนการบ่มจนให้กาแฟทุกผลสุกเท่า ๆ กัน แล้วนำไปตากแดดให้แห้งสนิท จากนั้นเก็บบ่มในรูปแบบกาแฟกะลาและเชอรี่แห้งอย่างน้อยประมาณ 8 เดือนแล้วนำมาสี หรืออีกกระบวนการก็ คือ วิธีการสีสด หลังจากที่ปั่นทำความสะอาด แล้วก็จะนำมาเข้าเครื่องสีสด หลังจากสีสดแล้วก็จะได้กาแฟกะลาแล้วจึงนำไปตากแห้ง วิธีนี้จะช่วยให้ระยะเวลาในการตากน้อยลง กาแฟจะแห้งเร็วขึ้น เมื่อมาเป็นเมล็ดกาแฟแล้ว ต้องมีคัดทุกเมล็ดกาแฟด้วยมือเพื่อนำมาคั่วจำหน่ายเป็นกาแฟสด ได้เป็น “กาแฟลุงไข่” สวนลุงไข่ เกษตรอินทรีย์ ที่มีคุณภาพนั่นเอง