แพ็คเกจท่องเที่ยว : ทัวร์ไร่กาแฟ แลเขาถ้ำศิลางู พิชิตเขาร้อยยอด


 • 250 บาท / คน

 • ระยะเวลา : 1 วัน
 • รองรับสูงสุด : 35 คน
 • โปรโมชั่น : 200 บาท
 • ราคาสำหรับเด็ก : 125 บาท
 • รีวิว : (12)
 • เลือกซื้อแพ็คเกจนี้

รายละเอียดเพิ่มเติมสำหรับ " แพ็คเกจท่องเที่ยว : ทัวร์ไร่กาแฟ แลเขาถ้ำศิลางู พิชิตเขาร้อยยอด "

รายการโปรแกรมท่องเที่ยว ค่าใช้จ่าย (บาท)

 • อาหารและเครื่องดื่ม มื้อละ 100/คน (4 รายการ อาหารกลางวัน อาหารว่าง และเครื่องดื่ม 2 รายการ)
 • มัคคุเทศก์ท้องถิ่น 1 คน ต่อจำนวนนักท่องเที่ยว 10 คน 350 บาท/วัน
 • บำรุงแหล่งท่องเที่ยวแต่ละจุดเรียนรู้ 300 บาท/จุดเรียนรู้
 • ค่าบำรุงสำหรับขึ้นเขา 1 คันนั่ง 10 คน 400 บาท/คัน/เส้นทาง
 • ค่าประสานงาน 500 บาท/โปรแกรม