แพ็คเกจท่องเที่ยว : เที่ยว 2 ถ้ำ ทำ Coffee DIY


 • 285 บาท / คน

 • ระยะเวลา : 1 วัน
 • รองรับสูงสุด : 35 คน
 • โปรโมชั่น : ไม่มีส่วนลด
 • ราคาสำหรับเด็ก : 150 บาท
 • รีวิว : (12)
 • เลือกซื้อแพ็คเกจนี้

รายละเอียดเพิ่มเติมสำหรับ " แพ็คเกจท่องเที่ยว : เที่ยว 2 ถ้ำ ทำ Coffee DIY "

รายการโปรแกรมท่องเที่ยว ค่าใช้จ่าย (บาท)

 • อาหารและเครื่องดื่ม มื้อละ 150/คน (4 รายการ อาหารกลางวัน อาหารว่าง และเครื่องดื่ม 2 รายการ)
 • มัคคุเทศก์ท้องถิ่น 1 คน ต่อจำนวนนักท่องเที่ยว 10 คน 350 บาท/วัน
 • บำรุงแหล่งท่องเที่ยวแต่ละจุดเรียนรู้ 300 บาท/จุดเรียนรู้
 • กิจกรรมทำสินค้าที่ระลึกด้วยตนเอง อาทิ สครับกากกาแฟ เทียนกากกาแฟ กระถางต้นไม้จากกากกาแฟ
 • ค่าประสานงาน 500 บาท/โปรแกรม