แพ็คเกจท่องเที่ยว : นอนกางเต้นท์ จิบกาแฟ แลหมอก เก็บดอกกาแฟ


 • 560 บาท / คน

 • ระยะเวลา : 2 วัน 1 คืน
 • รองรับสูงสุด : 35 คน
 • โปรโมชั่น : ไม่มีส่วนลด
 • ราคาสำหรับเด็ก : 300 บาท
 • รีวิว : (12)
 • เลือกซื้อแพ็คเกจนี้

รายละเอียดเพิ่มเติมสำหรับ " แพ็คเกจท่องเที่ยว : นอนกางเต้นท์ จิบกาแฟ แลหมอก เก็บดอกกาแฟ "

รายการโปรแกรมท่องเที่ยว ค่าใช้จ่าย (บาท)

 • อาหารและเครื่องดื่ม มื้อละ 300/คน (5 รายการ อาหารกลางวัน อาหารว่างเช้า-บ่าย และเครื่องดื่ม)
 • บริการอาหารค่ำ มื้อละ 100 บาท/คน
 • บริการลานกางเต้นท์ขนาด 2 คนต่อหลัง 100 บาท/จุด (นักท่องเที่ยวนำมาเอง)
 • มัคคุเทศก์ท้องถิ่น 1 คน ต่อจำนวนนักท่องเที่ยว 10 คน 300 บาท/วัน
 • บำรุงแหล่งท่องเที่ยวแต่ละจุดเรียนรู้ 300 บาท/จุดเรียนรู้
 • ค่าประสานงาน 500 บาท/โปรแกรม