กาแฟ โรบัสต้า พรีเมียม ชุมพร ขนาด 500 กรัม

รีวิว : 4.8/5.0

การเข้าชม : 2113 ครั้ง

สินค้าคงเหลือ : 2931 ชิ้น

220.00 บาท


ชนิด
ระดับการคั่ว
จำนวน

รายละเอียดสินค้า " กาแฟ โรบัสต้า พรีเมียม ชุมพร "

กาแฟโรบัสต้าพรีเมียม เป็นกาแฟโรบัสต้า 100% ที่ปลูก ณ พื้นที่จังหวัดชุมพร พื้นที่ที่มีการปลูกกาแฟโรบัสต้ามากสุด ผลิตด้วยกระบวนการที่ใส่ใจ ตั้งแต่กระบวนการเก็บ คัดเฉพาะผลที่มีความสมบูรณ์สุกเต็มที่ ผ่านกระบวนการสี การอบ การบ่ม การคัดเมล็ด และการคั่ว ที่ได้มาตรฐาน ทำให้กาแฟมีกลิ่นหอมและคงความเข้มของโรบัสต้า เป็นเอกลักษณ์